VEELGESTELDE VRAGEN

Veelgestelde vragen over hartfalen

Wanneer u met uw arts praat, kunt u dit document bij de hand houden

Wanneer u met uw arts praat, kunt u dit document bij de hand houden.

Wanneer u met uw arts praat, kunt u dit document bij de hand houden

DOWNLOAD DE GIDS

Para consultar con tu médico, puedes guiar la conversación con el siguiente documento:

Vind hier het antwoord op de meest gestelde vragen over hartfalen.

Buscar

Meer informatie over hartfalen


Om hartfalen op te sporen kan uw arts een of meer van de volgende onderzoeken aanvragen:

  • Elektrocardiogram (ECG)
  • Echocardiogram
  • Angiografie
  • Elektrofysiologische onderzoeken (EFO)

Uw arts kan ook uw ejectiefractie bijhouden die tijdens elke hartslag wordt uitgepompt. Dit is het percentage bloed dat tijdens elke hartslag uit het hart wordt gepompt, een belangrijke indicator voor de gezondheid van het hart. Artsen gebruiken het vaak om te bepalen hoe goed uw hart functioneert als pomp.

Hartfalen (HF) moet worden behandeld door een cardioloog of internist.

Als u hartfalen hebt, hangt uw prognose af van de oorzaak en de ernst, uw algehele gezondheid en andere factoren, zoals uw leeftijd. Mogelijke complicaties:

  • Nierbeschadiging of -falen. Hartfalen kan de bloedstroom naar de nieren verminderen, wat uiteindelijk kan leiden tot nierfalen als het niet wordt behandeld. Nierbeschadiging als gevolg van hartfalen kan dialyse als behandeling vereisen.
  • Hartklepproblemen. Hartkleppen, die het bloed in dit orgaan in de juiste richting laten stromen, kunnen niet goed functioneren als het hart wordt vergroot of als de druk in het hart te hoog is als gevolg van hartfalen.
  • Hartritmeproblemen. Hartritmestoornissen (aritmieën) kunnen een mogelijke complicatie van hartfalen zijn.
  • Leverbeschadiging. Hartfalen kan een vochtophoping veroorzaken die de lever te veel onder druk zet. Deze vochtophoping kan leiden tot littekens, waardoor het voor de lever moeilijker wordt om goed te werken.

Veranderingen in levensstijl:

Uw arts kan veranderingen in uw levensstijl aanbevelen, zoals stoppen met roken, het beperken van uw natriuminname, het verliezen van gewicht of het verminderen van uw stressniveau. Deze veranderingen kunnen helpen bij het verlichten van een aantal van de symptomen die gepaard gaan met hartfalen en het verminderen van de belasting van uw hart.

Hartmedicijnen: voor de behandeling van hartfalen worden allerlei soorten medicijnen gebruikt. Uw arts kan onder andere ACE-remmers (angiotensine-converterend enzym), bètablokkers, bloedverdunners en diuretica voorschrijven. In het algemeen wordt een combinatie van deze medicijnen gebruikt.

Cardiale resynchronisatietherapie (CRT): CRT is een klinisch bewezen behandelingsoptie voor sommige mensen met hartfalen. Een pacemaker of hartapparaat voor CRT stuurt kleine elektrische impulsen naar de twee onderste hartkamers om ze synchroon te helpen kloppen. Dit kan helpen om het hart beter te laten pompen.

Hartchirurgie: als uw hartfalen wordt veroorzaakt of verergerd door een zwakke klep, kan uw arts een hartoperatie overwegen om de klep te repareren of te vervangen. Als uw hartfalen ernstig en onomkeerbaar is, kan een harttransplantatie worden overwogen. Bespreek met uw arts welke behandelingsmogelijkheden geschikt voor u zijn.

Implanteerbare apparaten


Een CRT-apparaat stuurt kleine, niet te detecteren elektrische impulsen naar de twee onderste hartkamers om ze synchroon te helpen kloppen. Dit verbetert de capaciteit van het hart om bloed en zuurstof door het hele lichaam te pompen.

De ingreep voor het implanteren van een hartapparaat wordt over het algemeen uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Er is geen openhartoperatie nodig en veel patiënten gaan binnen 24 uur weer naar huis. Uw arts zal u meer gedetailleerde informatie geven, maar de meeste patiënten kunnen verwachten dat ze hun dagelijkse activiteiten kort na de ingreep geleidelijk kunnen hervatten.

Het krijgen van een elektrische schok van een CRT-apparaat (cardiale-resynchronisatietherapie) dat een implanteerbare defibrillator (CRT-D) bevat, kan veel patiënten zorgen baren. De elektrische schok zal u hoogstwaarschijnlijk verrassen.

Na de elektrische schok kan het voorkomen dat u zich goed voelt of zich duizelig, misselijk of gedesoriënteerd voelt. Het is belangrijk om met uw arts te praten en een plan voor te bereiden zodat u precies weet wat u moet doen als u een elektrische schok krijgt. Uw arts wil misschien dat u haar/hem belt of een afspraak maakt nadat u een elektrische schok hebt gehad.

Over het algemeen kunt u een kleine knobbel onder de huid waar het apparaat is geïmplanteerd waarnemen.

Met een implanteerbaar hartapparaat kunnen veel patiënten dingen doen die ze leuk vinden. Uw arts zal met u bespreken welke activiteiten u mogelijk moet vermijden.
Als uw CRT-apparaat (cardiale-resynchronisatietherapie) een implanteerbare defibrillator (CRT-D) bevat, kan dit activiteiten omvatten waarbij een paar seconden bewustzijnsverlies gevaarlijk kan zijn voor u of anderen. De meeste mensen hervatten echter hun dagelijkse activiteiten na volledig herstel van de operatie.

Ja. Als u een mobiele telefoon gebruikt, moet u de antenne van de telefoon op 15 cm afstand van uw apparaat houden en de telefoon aan het oor tegenover het apparaat houden. We raden u ook aan om de mobiele telefoon niet in een zak in de buurt van het implanteerbare hartapparaat te steken.

Ja. De meeste huishoudelijke apparaten zijn veilig in gebruik, mits ze goed worden onderhouden en in goede staat verkeren. Het betreft hier onder andere magnetrons, grote apparaten, elektrische dekens en warmtekussens.

Producten met een magneet, zoals magnetisch-therapeutische producten, stereo-luidsprekers en handmassageapparaten kunnen de werking van het implanteerbare hartapparaat tijdelijk verstoren. Wij adviseren om voorwerpen met een magneet minstens 15 cm uit de buurt van het hartapparaat te houden. Wij raden het gebruik van magnetische matrasbeschermers en kussens af, omdat het moeilijk is om een afstand van 15 centimeter aan te houden bij het gebruik van deze voorwerpen.

Gezien de korte duur van de veiligheidscontrole is het onwaarschijnlijk dat uw implanteerbare hartapparaat wordt beïnvloed door metaaldetectoren of scanners die uw volledige lichaam scannen zoals die in luchthavens worden aangetroffen. Bij het passeren van de beveiligingspoorten kunt u het risico op tijdelijke verstoring van de werking van uw apparaat minimaliseren door geen metalen oppervlakken van de beveiligingsapparatuur aan te raken. Stop of treuzel niet in een detectiepoort, maar loop met normale snelheid in één keer door de poort. Als de beveiligingsbeambte een draagbare detectiestaaf gebruikt, vraagt u hem of haar om deze niet boven uw implanteerbare hartapparaat te houden of erover heen en weer te zwaaien.

U kunt ook vragen of u gefouilleerd kan worden als alternatief. Als u zich zorgen maakt over deze beveiligingsmethoden, kunt u de beveiligingsbeambte de id-kaart van uw apparaat laten zien en de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel volgen.

Vermeld altijd eerst aan de arts, tandarts of technicus dat u een implanteerbare hartmonitor hebt, voordat u een medische procedure ondergaat. Het is mogelijk dat ze met uw cardioloog moeten overleggen voordat ze de procedure uitvoeren. Sommige procedures kunnen de werking van uw hartapparaat beïnvloeden, en dergelijke procedures kunnen voorzorgsmaatregelen vereisen om de gevolgen voor u of uw apparaat te voorkomen of te minimaliseren.

Wanneer u met uw arts praat, kunt u dit document bij de hand houden

Wanneer u met uw arts praat, kunt u dit document bij de hand houden